10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ของเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2560)


 

รหัสdiag ชื่อ จำนวน(คน) จำนวนวนผู้ป่วย(ราย)
S0600 Concussion: without open intracranial wound 16 16
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 13 13
O800 Spontaneous vertex delivery 12 12
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 11 11
N390 Urinary tract infection, site not specified 10 10
N185 Chronic kidney disease, stage 5 7 7
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 5 7
J189 Pneumonia, unspecified 6 6
E110 NIDM With coma 6 6
G819 Hemiplegia, unspecified 6 6