ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมโรงพยาบาล
งานบุคลากร และพัสดุ
เรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานทั่วไป(นักวิชาการเงินและบัญชี)
06-07-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและ
เสื่อมสภาพการใช้งาน
29-06-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 20-06-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน 1.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
3.พนักงานห้องผ่าตัด 2 อัตรา  
26-04-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศการรายชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  
11-04-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  
03-04-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
26-03-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด