โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมโรงพยาบาล
งานบุคลากร และพัสดุ
เรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ประเภท รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16-08-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคาร ภปร.๑,๒ 14-08-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ 09-08-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 05-08-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26-07-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (นักวิชาการพัสดุ) 24-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำดิบก่อนผลิตน้ำ RO 23-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 15-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 16 Slice 08-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 16 Slice 08-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร ภปร.1,2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-07-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 13-06-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 16 Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E -bidding) 12-06-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกาดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 16 Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E -bidding) 12-06-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 16 Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E -bidding) 30-05-62 งานพัสดุ
 รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2562 28-05-62 เผยแพร่
 รายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพขำนาญการพิเศษ)ในโรงพยาบาลอินทร์บุรี 04-03-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 12-02-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 25-01-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด