ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมโรงพยาบาล
งานบุคลากร และพัสดุ
เรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ประเภท รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-12-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
30-11-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31-10-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
29-10-61 งานเจ้าหน้าที่
 รายละเอียด
(รายละเอียด)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทาง E-mail:mongkhon.p@moph.mail.go.th)
17-10-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทาง E-mail:mongkhon.p@moph.mail.go.th)
17-10-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
17-10-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
17-10-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
05-10-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
02-10-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
21-09-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-09-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
21-09-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
20-09-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
เสนอความต้องการพัสดุทั่วไปประจำปี 2562 13-09-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12-09-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด