ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมโรงพยาบาล
งานบุคลากร และพัสดุ
เรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ประเภท รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 12-02-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 25-01-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำนหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 10-01-62 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-12-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
30-11-61 รับสมัครงาน
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคา
ซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11-61 งานพัสดุ
 รายละเอียด